donderdag 7 juni 2012

Marleen wordt de nieuwe voorzitter van Kind en Preventie

Op 5 juni 2012 nam Kind en Preventie vzw afscheid van de huidige voorzitter Nik Van Gool en verwelkomt de nieuwe voorzitter Marleen Lefevre.
Nik Van Gool nam sinds 15 november 2004 het voorzitterschap van Kind en Preventie met grote gedrevenheid en verantwoordelijkheid op.
Sinds maart 2012 is zij algemeen voorzitter van KVLV, Vrouwen met vaart en daarom geeft ze op 5 juni 2012 de fakkel door aan Marleen Lefevre.
Marleen Lefevre is beroepsactief als manager innovatie bij Landelijke Kinderopvang vzw.
Ze is Licentiaat Germaanse filologie en heeft veel ervaring met organisatie- en projectmanagement. Zij is tevens schepen in de gemeente Hoegaarden.
Marleen Lefevre neemt deze verantwoordelijkheid op uit overtuiging van het maatschappelijk belang van Kind en Preventie. Kind en Preventie is een voortrekker op vlak van preventieve gezinsondersteuning. 'Investeren in kinderen is de beste belegging voor de toekomst', zo benadrukt zij.
Nog volgens Marleen Lefevre is Kind en Preventie  een warme organisatie die gedragen wordt door de meer dan 4000 vrijwilligers.
Kind en Preventie is een organisatie die in volle verandering zit, zeker met het op komst zijnde decreet rond de Huizen van het Kind, waar er op lokaal vlak zal samengewerkt worden met alle actoren die met gezins- en opvoedingsondersteuning te maken hebben.
Kind en Preventie vzw is een samenwerkingsverband tussen FEMMA, KVLV, Markant en CM. Als bestuur organiseert Kind en Preventie  232 consultatiebureaus voor het jonge kind, 4 prenatale steunpunten, 5  inloopteams en 2 ontmoetingsplaatsen in Vlaanderen en Brussel. In deze servicepunten werken 4203 vrijwilligers mee!
Meer info: Kind en Preventie 02/229 50 10
Over Marleen kan je meer lezen op haar blog.links: Nik- rechts: MarleenGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...