maandag 10 december 2012

vrije plaatsen kinderopvang in Bertem

Goed nieuws!
Landelijke Kinderopvang heeft in Groot-Bertem enkele opvangplaatsen beschikbaar bij onze onthaalouders.
Info:070 246041

vrijdag 7 december 2012

Pesten: en dan?


34.000 Vlaamse jongeren worden wekelijks gepest. Zoveel mensen die met vragen over pesten zitten, en toch is er geen meldpunt. “Dat is echt onbegrijpelijk”, zegt pestcoach Roel Beckers. Roel werd zelf gepest als tiener, vandaag probeert hij met zijn persoonlijk verhaal pesten een halt toe te roepen.
Gie Deboutte van de Vereniging Kies Kleur tegen Pesten, raadt aan om de dader(s) niet af te wijzen en ook naar hen te luisteren. Geen enkel pestverhaal is zwart-wit. “Het is verdomd moeilijk om in de ogen van het slachtoffer en zijn ouders te kijken. Die straf is het enige wat helpt.” De website van Roel Beckers: www.pestenopschool.be-
Jongeren met vragen over pesten kunnen terecht bij www.awel.be

de 10 vacatures van Landelijke Kinderopvang


1. Jobstudenten in de buitenschoolse kinderopvang tijdens de kerstvakantie in verschillende locaties in Vlaanderen.
2. Onthaalouders in verschillende regio’s in Vlaanderen.
3. Kinderbegeleiders in de buitenschoolse kinderopvang in verschillende IBO’s in Vlaanderen.
4. Kinderbegeleider in kinderdagverblijf Stekelbees Huldenberg (20u, onbepaalde duur)
5. Poetshulp in de buitenschoolse kinderopvang Lochristi (15u, onbepaalde duur) en in  Aarschot (2u tot oktober 2013, locatie Langdorp)
6. Vrijwilliger in buitenschoolse kinderopvang Hoegaarden (Outgaarden: onbepaalde duur, 5u/week voorschools, niet op woensdag)
7. Verantwoordelijke Dienst Onthaalouders, regio Duffel-Lier, (20u, onbepaalde duur)
8. Verantwoordelijke Dienst Onthaalouders, regio Aalter, onbepaalde duur, (1/02/2013, 30u en vanaf 1/07/2013, 40u)
9. Verantwoordelijke IBO Aarschot, bepaalde duur, (32u, van 1/02/2013-1/05/2013)

zaterdag 1 december 2012

goed om weten: Hoe gevaarlijk is huidcontact met strooizout?

Binnenkort wordt het misschien 'echt' winter en dan is het goed om weten hoe gevaarlijk strooizout is...
Verwijder zo vlug mogelijk kleren die nat geworden zijn door het smeltwater van strooizout.
Om ijzel en sneeuw van straten en trottoirs te doen smelten gebruikt men strooizout. Meestal gebruikt men hiervoor calciumchloride (natriumchloride of keukenzout wordt soms ook gebruikt).
Calciumchloride is een irriterend product. Als een kind valt op plaatsen waar gestrooid is, kan er lokaal een lichte irritatie zijn, zeker als er een schaafwonde is. Als het de vingers in de mond steekt, kan ook daar een lichte irritatie ontstaan. Het zal ook zout smaken. Spoelen met water van huid en mond is absoluut noodzakelijk. Kleren die nat geworden zijn door het smeltwater moeten zeker uitgedaan worden. Er zijn gevallen van brandwonden beschreven na een langdurig contact met de huid.
Na inname van 2 of 3 korrels zout, moet men de mond grondig reinigen met een nat washandje, zorgvuldig spoelen en water laten drinken.
Bij inname van grotere hoeveelheden, of wanneer het kind spijsverteringsstoornissen vertoont (misselijkheid, braken en buikpijn). neemt men best contact op met het Antigifcentrum.
Vooraleer u belt dient u de volgende gegevens te verzamelen:
het gewicht van het kind
de naam van het product (schrijf het op voorhand op)
de ingenomen hoeveelheid

dinsdag 27 november 2012

'de ideale wereldruimte' van Stekelbees Brecht

Ruzie, oorlog, pesten… het zijn zo’n harde woorden, die zo jammer genoeg…tot de echte realiteit behoren.Overleggen, vragen, discussiëren…er wordt zoveel gepraat,
maar zelfs de grootste diplomaten…boeken zo weinig resultaat.Helpende handen, begripvolle blikken… het zijn zo’n mooie idealen,
die zo raar of zelden…de wereldpers nog halen.Wij willen graag terug…vertrekken vanuit het kind,
want dat is toch waar elk zo mooi verhaal…van vrede en liefde begint.
Spelen, lachen, gekke dingen…laat je wensen nu maar komen,
wij gaan eens extra luisteren…naar al jouw zo'n mooie dromen.Dag kind van vandaag…dag toekomst van morgen, laat ons jouw wereld mooier kleuren… laat ons samen daarvoor zorgen!
Graag nodigen wij de kinderen vanaf het 3e leerjaar, samen met hun
ouders uit op donderdag 29/11/12 van 16.30u tot 17.30u bij de opening van onze nieuwe ‘ideale wereldruimte’.In deze ruimte willen we de komende maanden met de kinderen werken, praten, knutselen....dit alles in het teken van hoe ZIJ, de kinderen,  een ideale wereld zien, met als belangrijkste regel:respect voor alles en iedereen. 
Die dag mag elk kind een blaadje met een wens aan onze wensboom hangen…en hoe meer blaadjes, hoe mooier onze boom.
Wij hopen vele kinderen en ouders te mogen begroeten!
Het Stekelbeesteam/locatie Brecht.

zondag 25 november 2012

we blijven in een rokje over straat lopen

Je vrouw-zijn verbergen uit angst voor beledigingen of erger nog, voor fysiek geweld, is absoluut onaanvaardbaar voor KVLV.
Geweld op vrouwen, zowel thuis als op straat, is voor KVLV onaanvaardbaar. Preventie van dergelijk geweld via opvoeding en cultuur en een strenge en snelle sanctionering van daders vinden we een absolute prioriteit.
“De recente onthutsende cijfers over 5 groepsverkrachtingen per week (cfr cijfers van minister van Binnenlandse zaken Joëlle Milquet, 5/11/12) en de beklijvende reportage ‘Femmes de la Rue’ choqueren KVLV".
We stellen vast dat we als vrouw nog steeds moeten vrezen voor onze lichamelijke en morele integriteit. Waarom? Enkel omdat we vrouw zijn en dat ook willen uitstralen? Het begint met een belediging en het eindigt met een verkrachting.
Wij willen over straat lopen in een rokje of kleedje, op een tijdstip dat we zelf kiezen. We willen een samenleving die kiest voor Respect met een grote R. 
Minister Milquet wil verkrachting als prioriteit opnemen in haar Nationaal Veiligheidsplan. KVLV vraagt haar met aandrang om daar vandaag nog werk van te maken en op die manier een effectief NON! toe te roepen aan deze wandaden.

donderdag 22 november 2012

huilbaby's: als troosten niet helpt

Alle baby’s huilen van tijd tot tijd. De mate waarin ze huilen, de tijdsduur en de intensiteit kunnen echter wel verschillen. Bij de meeste kinderen daalt het aantal uren huilen vanzelf na de leeftijd van 3 maanden. Bij kinderen die na de leeftijd van 3 maanden nog extreem veel huilen, zijn er wel gevolgen te benoemen...
Lees het interessante artikel op www.gezondheid.be

Nieuwe bereikbaarheidheid helpdesk

Belangrijk bericht over onze helpdesk
Vanaf 7 januari 2013 wijzigen onze uren bereikbaarheid van de helpdesk op het nummer 070/24 60 41.
Voortaan kan je hier terecht van 9u tot 14u.
We hebben vastgesteld dat de meeste oproepen tussen 9u en 14u gebeuren, en door onze medewerkers gelijktijdig in te zetten op de piekuren hopen we meer oproepen gelijktijdig te kunnen beantwoorden.
Als onthaalouder kan je ook terecht bij op de werkgsm van je eigen verantwoordelijke kinderopvang tijdens haar werktijd.zondag 18 november 2012

inspiratie voor nieuwjaarsbrieven

woordjes zijn aan mij nog niet besteed,
geluidjes daarentegen bij de vleet!
een protje hier,
een kreuntje daar!
ik wens je een gelukkig nieuwjaar!!!
vanwege deze kleine kapoen :
ik kan nog wel niet praten,
toch kan ik het niet laten!!!
om je zoals alle mensen
een gelukkig nieuwjaar te wensen!
dat doe ik met mijn
liefste lach.
speciaal voor jou
op nieuwjaarsdag!!! 
De Boodt Nikky

donderdag 15 november 2012

bedankt om buiten te roken!!

Een rookvrije omgeving voor kinderen!
Op 20 november is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.  Eén van de rechten van het kind, vastgelegd in een verdrag van UNICEF en de Verenigde Naties (1989) is het recht op een veilig en gezond leven.
De huidige wetgeving rond het rookverbod in het openbaar vervoer, de werkomgeving en de openbare plaatsen draagt bij tot de bescherming van de bevolking tegen de schadelijke effecten van passief roken. Voor onze kinderen,  waarvan er ongeveer 40 % in de thuisomgeving aan passief roken worden blootgesteld, biedt deze wetgeving echter geen bescherming. 
De VRGT wil, in het kader van deze dag, de aandacht vestigen op het belang van een 100 % rookvrije omgeving voor kinderen.  Daarom hebben we een informatieve video over het thema ontwikkeld. 
Ariane Lievens, Psycholoog & tabakoloog verbonden aan de VRGT

donderdag 8 november 2012

schrijf een brief naar de Sint

Om de Sint en zijn Pieten niet onder een grote berg brieven te laten verdwijnen, verzamelt en verwerkt bpost alle brieven in een heus Sint-secretariaat.
Vanaf 8 november t.e.m. 6 december 2012, kunnen kinderen en klassen naar de Sint schrijven.
Eén adres: Sinterklaas Spanjestraat 1 0612 Hemel
Elk kind dat een brief schrijft of een tekening naar de Sint opstuurt,
krijgt een brief en een cadeautje terug: een kleur/werkboekje
waar het Sintverhaal van de Postbode Pol wordt verteld.
Ook als klas kan je een brief naar de Sint schrijven.
De juf schrijft een brief en voegt er de tekeningen /briefjes van de kinderen bij. De klas krijgt dan een gezamenlijke brief van de Sint met een 20-tal kleur/werkboekjes bij.
Vergeet niet op de omslag je naam en adres te zetten.
Mooi en vooral leesbaar schrijven (de Sint is niet meer van de jongste).
En braaf zijn!
Brief moet niet gefrankeerd worden.onthaalouders gezocht in Meeuwen-Gruitrode en Bree

Dagelijks zetten vele onthaalouders van Landelijke Kinderopvang zich in om kinderen een onvergetelijke ‘opvangdag’ te bezorgen. Een onthaalouder vangt overdag thuis kinderen op tussen 0 en 3 jaar. Voor en na schooltijd en op vakantiedagen kunnen dat ook oudere kinderen zijn (tot 12 jaar). Onthaalouders staan voor kleinschalige opvang in gezinsverband.
Landelijke Kinderopvang regio Limburg zoekt permanent naar nieuwe gemotiveerde onthaalouders om een antwoord te bieden op de grote vraag naar kinderopvang.  Wie interesse heeft om onthaalouder te worden, is welkom op het volgend infomoment:
Vrijdag 23 november om 9u30 - ’t Heem op de Kloosterstraat 5 te 3670 Meeuwen
Tijdens dit infomoment wordt de functie van onthaalouders uitvoerig toegelicht en worden alle vragen beantwoord.
Voor meer informatie voor potentiële onthaalouders:
070/246041 limburg@LandelijkeKinderopvang.be
www.LandelijkeKinderopvang.be

vandaag info-moment voor kandidaat-onthaalouders Brecht

Donderdag 8 november om 20u - regiokantoor Landelijke Kinderopvang - Gemeenteplaats 5 in Brecht
Geïnteresseerden mogen ook steeds vrijblijvend contact opnemen met de verantwoordelijke werving en selectie regio Noorderkempen: An Verhasselt – 03 317 07 85.  
Meer informatie is ook te krijgen via Helpdesk 070 246 041 of op www.landelijkekinderopvang.be.


dinsdag 6 november 2012

solidaire vrouwen met vaart

KVLV omarmt de Braziliaanse plattelandsvrouwen. 
Nik van Gool, de nationaal voorzitter, omschrijft het als volgt: "Vrouwen zijn vaak de motor van verandering in het Zuiden. Zij verdienen de steun van KVLV, de grootste vrouwenorganisatie in Vlaanderen, zodat ze blijven geloven in hun eigen kracht! ". Hier vind je alle info over de uitwisseling tussen KVLV en haar Braziliaanse partner.
Vandaag kregen we bij Landelijke Kinderopvang een mailtje dat de 11 vrouwen die naar Curitiba reisden het goed stellen, je kan hun dagelijkse reisblog hier volgen.


info-avond voor kandidaat-onthaalouders in Brecht

Wil je meer weten over de job van onthaalmoeder/-vader, dan ben je donderdag welkom in Brecht:
Donderdag 8 november om 20u - regiokantoor Landelijke Kinderopvang - Gemeenteplaats 5 in Brecht.
Geïnteresseerden mogen ook steeds vrijblijvend contact opnemen met de verantwoordelijke werving en selectie regio Noorderkempen: An Verhasselt – 03 317 07 85.  
Meer informatie is ook te krijgen via Helpdesk 070 246 041 of op www.landelijkekinderopvang.be.

opvoeden

Opvoeden:
Het beste van ons 
Geven; het beste in hen
Sterk laten groeien.
  (Herman Van Rompuy)

ben je een politiek talent?

Aan alle KVLV-vrouwen van Vlaams-Brabant met politiek talent
Werk je in de kinderopvang maar was je ook kandidaat bij de laatste verkiezingen?
Wie verkozen is maar ook wie niet verkozen is, kan deelnemen aan de Netwerkavond voor politica. Je kan er heel wat opsteken.
KVLV wil op tijd en stond een aanbod met ontmoetingskansen geven ter ondersteuning.
Maandag 19 november 2012 om 20u
In PAAL, Ontmoetingscentrum De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18
Gelieve in te schrijven voor 14 november 2012 bij Simonne Detiege: 
tel 016 24 39 32 of sdetiege@GroepKVLV.be
Deelnameprijs: €5 per persoon
Programma
“Politiek is meer dan verkiezingen winnen”
We nodigen KVLV-leden uit die kandidaat waren bij de laatste verkiezingen om samen vooruit te kijken.
20u Welkom en kennismaking
20.15u Inleiding: zicht op vrouwen in deze verkiezingen
20.30u
Gesprek in twee groepen:
· Voor nieuw verkozenen ‘Het ABC van de gemeentepolitiek’ door 
Marleen Lefèvre
· Voor wie al een mandaat had voor deze verkiezingen ‘Nieuwe uitdagingen’ door Annemie De Gussem
21.30u Netwerken en napraten bij iets lekkers
22u Wel thuis !

maandag 5 november 2012

tuinfeest bij OKiDO-Kiel

Op vrijdag 7 september organiseerde OKiDO Kiel in Antwerpen een tuinfeest. Prima weer, dus geen nood aan een partytent of iets om ons warm te houden. We waren helemaal in de wolken over dit goede weer, want toegegeven een TUINfeest staat of valt met het humeur van het weer. We deden allemaal ons best om iets eetbaars tevoorschijn te toveren. Er waren quiches, wraps, slaatjes en nog veel ander lekkers. De kinderen konden zich uitleven op een klein springkasteel dat in de tuin stond. De ouders kregen de mogelijkheid om portretfoto’s van hun oogappel en zichzelf te laten nemen door onze fotografe Elly. Uiteindelijk ontstond er een heuse kinderdisco. De plopdans is blijkbaar een klassieker. Voor ons was het tuinfeest in alle geval geslaagd.zaterdag 3 november 2012

koop eens bij de boer om de hoek!

Verleg je winkelterrein … koop eens bij “de boer” om de hoek.
Hoeveproducten zijn producten die je rechtstreeks bij de boer kan kopen. 
Het kunnen zowel verse producten zoals melk, eieren, groenten, fruit en aardappelen zijn als verwerkte producten zoals yoghurt, platte kaas, boter, kaas, fruitsap en confituur. Elk product is uniek en vertelt een eigen verhaal. Door het directe contact met de boer is hij dan ook de aangewezen persoon om je dit verhaal mee te geven.
Op www.fermweb.be of op www.hoeveproducten.be kan je vinden waar je hoeveproducten in jouw buurt kan kopen.donderdag 1 november 2012

werk je in de kinderopvang: laat je vaccineren!

Volwassenen kunnen kleine kinderen besmetten, ook al hebben we zelf misschien niet zoveel last van een infectie. Bij jonge zuigelingen kan de ziekte dan wel gevaarlijk zijn. 
Daarom raadt Kind en Gezin deze vaccins aan voor mensen die in de kinderopvang werken: kinkhoest, seizoensgriep en hepatitis B. 
Je huisarts of bedrijfsarts kan je meer informatie geven.
Meer weten over vaccinaties in de kinderopvang.

12 nieuwe kraks voor Landelijke Kinderopvang

Landelijke Kinderopvang heeft veel kraks, mensen die zich elke dag inzetten om kinderen een leuke opvangdag te bezorgen.

We hebben 12 nieuwe kraks in dienst, ze kwamen in Wijgmaal naar de introductiedag:
Julie Leus, IBO Oud-Heverlee; Marie-Elise Gounalakis, IBO Baarle-Hertog/Ravels, Bart Stevens IBO Oud-Heverlee; Nicky De Vadder, KDV Beersel; Wendy Rooijen, IBO Brecht; Carine Van Dommelen, GMDV Londerzeel; Kimberly De Cremer, KDV Beersel; Els Poppe IBO Oostkamp;       
Petra Timmermans, IBO Baarle-Hertog, Hilde Driessens, IBO Brecht; Fatiha Hitou (Nadia),  IBO Kalmthout, Dorien Vanherwegen, IBO Kortenberg.
Welkom!maandag 29 oktober 2012

gratis kaarten boekenbeurs...

Jammer maar dit jaar hebben we GEEN gratis kaarten voor de boekenbeurs gekregen...
De wedstrijd liep verleden jaar en was een groot succes maar ook dit jaar worden we met overspoeld met mails over gratis kaarten.
Sorry we hebben geen kaarten! 

donderdag 25 oktober 2012

buitenspelen? nooit vervelen!

Op woensdag 31 oktober om 10u30 gaan de kinderen van de buitenschoolse opvang Stekelbees hun zelf versierde nestkastjes ophangen in Malderendorp en dit in het kader van het project ‘Buitenspelen? Nooit vervelen!’ dat in 2011 werd opgestart.  Kinderen werden een heel jaar lang samen met hun ouders en kinderbegeleiders ondergedompeld in de natuur. 
Alle activiteiten van het voorbije jaar werden gebundeld in de fototentoonstelling die je aansluitend kan bezoeken tot 18u.  
Daar kan je eveneens de plannen bekijken voor de heraanleg van de pastorijtuin en de verbouwing van de pastorij. Volgend schooljaar verhuist Stekelbees Malderen naar de pastorij op het Jozef Vermaesenplein en dit met de steun van de gemeente en de provincie Vlaams-Brabant.
Foto's volgen!

Artsen zonder Vakantie zamelt kinderschoenen in- za 27 okt

'Artsen zonder vakantie' vraagt de steun van Landelijke Kinderopvang bij de inzamelactie in de stad Leuven.
Deze vereniging wil gebruikte kinderschoentjes (geen sandalen) inzamelen, zij worden gebruikt bij de aanmaak van voetprothesen voor Afrikaanse kinderen met klompvoetjes, die door de medewerkers van AZV kosteloos behandeld worden.
Ga op zoek bij ouders, familie, vrienden...en kom met de kinderschoentjes op za 27 oktober van 10 tot 17 u naar hun stand op het Ladeuzeplein in Leuven.
Een eerste zending vertrekt begin november naar Afrika, maar de actie blijft nadien nog een hele tijd doorlopen...
Meer info: www.azv.be


maandag 22 oktober 2012

gekke bekken-ontbijt in Stekelbees Rotselaar

Stekelbees Rotselaar heeft een geslaagde ontbijtochtend achter de rug, ouders en kinderen hebben gezond (!) en goed gegeten … en de 'gekke bekken'- foto’s werden ophangen in de opvang.
De mopjestrommel waar ouders  en kinderen een envelopje konden uitnemen en zo een mopje kregen, was ook een succes!
De zelfgemaakte tafelversiering bestond oa uit vlaggetjes met een mopje erop. Leuk en we zagen veel lachende gezichtjes!

lachen in Stekelbees Wolfsdonk (Aarschot)

In Stekelbees Wolfsdonk maakten de kinderbegeleiders van verschillende foto’s een leuke “gekke bekken muur”. 
Ook de moppenmuur, waar elk kind een mop kon noteren had veel succes!zondag 21 oktober 2012

Stekelbees Malderen hangt de moppen omhoog

Bij Stekelbees Malderen zijn ze druk in de weer met de afsluiting van het natuurproject maar maken ze tijd om deel te nemen aan de activiteiten in het kader van de HiHaHumor-week: ze hangen moppen omhoog, organiseren gekke volksspelen en lachspelletjes, kleuters doen gek theater en er worden moppen uitgebeeld.

woensdag 17 oktober 2012

wat als er geen onthaalouders waren...

hoe maak je babyverf!?

Op 27 september ’12 kregen de onthaalouders uit regio Noorderkempen 3 leuke doe-workshops voorgeschoteld: peuterdansen, snoezelen en knutselen met peuters. 
Helga Bauwens van Clorisse (www.clorisse.be) gaf tijdens de knutselworkshops hele praktische tips om met jonge kinderen creatief aan de slag te gaan. Het recept voor ‘babyverf’ willen we jullie niet onthouden.
In plaats van dure verf te kopen, kan je op heel eenvoudige manier verf maken.
Je mengt een eetlepel bloem met wat water en brengt dit aan de kook. Daar voeg je kleurstof aan toe. Dit kan voedingskleurstof zijn, maar ook een klein beetje waterverf. Goed roeren!
Je kan er ook nog zand bij doen, om structuurverf te krijgen. Een leuk effect.
Door de bloem te gebruiken, gaat de verf achteraf heel erg makkelijk van de handen en kleren. Dit laat normaal geen vlekken na.
Als je met peuters werkt, is voedingskleurstof veiliger, omdat het geen kwaad kan als de peuters een ‘geverfde’ vinger in hun mondje steken.
Het heet dan wel babyverf, maar het is ook voor oudere kinderen heel leuk en handig. 
En nu verven maar!

woordenloze woensdag


dinsdag 16 oktober 2012

Stekelbees Steenhuffel lacht!

Stekelbees Steenhuffel doet ook mee aan de IBO-week: 
er is een moppentrommel voor de lagere school neergezet. De beste mop ‘ontvangt’ een lekkere prijs.
Tijdens deze week komt er een ‘goed nieuws muur’.
We hebben een ‘gekke-bekkenboek’ samengesteld door foto’s te trekken van kindjes en hun ouders , afgewisseld met moppen die de lagere school in de moppentrommel gestoken heeft.
Dit boek gaan we opsturen om deel te nemen aan de wedstrijd.
Onze titel voor deze week: Smile! Stekelbees Steenhuffel lacht!

maandag 15 oktober 2012

week van het IBO: HiHaHumor

De Week van het IBO vindt dit jaar plaats van 15 tot en met 19 oktober 2012. Alle IBO's worden tijdens deze week opgeroepen om de deuren wijd open te zetten voor ouders en kinderen. En laat het gelach maar luid klinken. Want het thema van dit jaar voor de Week van het IBO is HiHaHumor. Dus zet je schrap, breng een reserve onderbroek en extra zakdoeken mee naar Stekelbees en maak je klaar voor een lollige week vol grappen en grollen, schaterlachen en slappe lach!
Ter inspiratie maakte het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang een inspiratiemap met tal van ideeën om tijdens deze Humorweek met kinderen, collega’s en ouders in een deuk te liggen van het lachen. Laat je inspireren en neem ook deel aan onze wedstrijd. Motto van de wedstrijd is "Iedereen pijs". 


Landelijke Kinderopvang zoekt KRAKS in de Kempen

De vraag naar kinderopvang is groot.  Ouders hebben bovendien liefst opvang in de buurt waar ze wonen. Landelijke Kinderopvang kiest onder meer voor de formule van onthaalouders omdat dit een kwaliteitsvolle opvang op maat mogelijk maakt.  De begeleiding en voortdurende vorming van de onthaalouders waarborgen de kwaliteit van deze opvang.
Dagelijks zetten vele onthaalouders en kinderbegeleid(st)ers zich in om kinderen een onvergetelijke ‘opvangdag’ te bezorgen. Om een antwoord te bieden op de grote vraag naar kinderopvang, zoekt Landelijke Kinderopvang voortdurend nieuwe, gemotiveerde onthaalouders en kinderbegeleidsters.
In de week van 22 oktober brengt Landelijke Kinderopvang regio Noorderkempen dit nogmaals onder de aandacht. Ze gaan op zoek naar mensen met een hart voor kinderen en die een ‘krak’ willen worden bij Landelijke Kinderopvang.  Want zo noemen we onze onthaalouders en kinderbegeleid(st)ers: ‘kraks’.  Omdat ze elke dag opnieuw met veel zorg en liefde zorgen voor de kindjes van anderen.
In die wervingsweek staan er enkele info-avonden op de agenda.  Tijdens dit infomoment wordt de functie van onthaalouder uitvoerig toegelicht en worden alle vragen beantwoord:
Maandag 5 november om 20u - provinciaal vormingscentrum - Smekenstraat 61 in Malle
Donderdag 8 november om 20u - regiokantoor Landelijke Kinderopvang - Gemeenteplaats 5 in Brecht
Geïnteresseerden mogen ook steeds vrijblijvend contact opnemen met de verantwoordelijke werving en selectie regio Noorderkempen: An Verhasselt – 03 317 07 85.  
Meer informatie is ook te krijgen via Helpdesk 070 246 041 of op www.landelijkekinderopvang.be.

Nijpend tekort aan onthaalouders in West-Vlaanderen

Ter gelegenheid van de dag van de onthaalouder wil de dienst van Pittem, Ruiselede, Zwevezele en Tielt het nijpend tekort aan opvang in de regio signaleren aan de pers.
Interesse om zelf onthaalouder te worden?
Neem contact op met Anja Bourgeois op het nummer 070/246041.zaterdag 13 oktober 2012

donderdag = soepdag in Stekelbees Sint-Job

In Sint-Job hoefde je donderdagavond als ouder niet voor de soep te zorgen na een drukke werkdag want kinderbegeleiders Lin en Ingrid van Stekelbees zorgden doorvoor!
In oktober en november zal men in Stekelbees telkens de laatste donderdag van de maand een kom warme, verse soep aan de ouders en de kinderen aanbieden dankzij het project “buitengewoon lekker” met steun van de provincie Antwerpen.  info-moment voor kandidaat-onthaalouders regio Houthalen

Landelijke Kinderopvang organiseert op dinsdag 23 oktober om 13.30 u een infosessie voor kandidaat-onthaalouders in het CC Casino te Houthalen.                                                           
Dagelijks zetten vele onthaalouders van Landelijke Kinderopvang zich in om kinderen een onvergetelijke ‘opvangdag’ te bezorgen. Een onthaalouder vangt overdag thuis kinderen op tussen 0 en 3 jaar. Voor en na schooltijd en op vakantiedagen kunnen dat ook oudere kinderen zijn (tot 12 jaar). Onthaalouders staan voor kleinschalige opvang in gezinsverband.
Landelijke Kinderopvang regio Limburg zoekt voortdurend naar nieuwe gemotiveerde onthaalouders om een antwoord te bieden op de grote vraag naar kinderopvang.  
Wie interesse heeft om onthaalouder te worden, is welkom op dit infomoment:
CC Casino (zaal 2)-Varenstraat 22- 3530 Houthalen
INFO voor potentiële onthaalouders:070/246041
limburg@LandelijkeKinderopvang.be
www.LandelijkeKinderopvang.be

jobstudenten gezocht in Oostkamp, Ruiselede en Ingelmunster


Landelijke Kinderopvang zoekt voor de herfst- en kerstvakantie jobstudenten voor de vakantieopvang in Ruiselede, Ingelmunster en Oostkamp!
Solliciteren kan online via www.landelijkekinderopvang.be/vacaturesdonderdag 11 oktober 2012

dankjewel!!

Omdat het morgen 12 oktober de dag van de onthaalouder en kinderbegeleider is wil Landelijke Kinderopvang jullie extra in de kijker zetten en danken voor de inzet van elke dag.
2200 onthaalouders in 52 gemeenten zorgen samen voor 35 procent van het kinderopvangaanbod van baby's en peuters in Vlaanderen. 794 kinderbegeleiders zorgen voor de dagelijkse opvang van kinderen in de buitenschoolse opvang Stekelbees, de lokale diensten en de kinderdagverblijven.
Heel veel dank voor je enthousiasme en voor wat je voor zoveel kinderen en ouders betekent!


Landelijke Kinderopvang plant de opening van een nieuw kinderdagverblijf in Grimbergen

De Vlaamse Regering besliste om dit jaar 7 miljoen euro extra toe te kennen voor de uitbreiding van de zelfstandige opvang en de opvangplaatsen in erkende kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders.
Binnen dit kader nam Kind en Gezin de beslissing om Landelijke Kinderopvang vzw een erkenning te geven voor de opstart van een nieuw kinderdagverblijf ‘Stekelbees’ in de gemeente Grimbergen. Er zullen 25 kinderen terecht kunnen.
Landelijke Kinderopvang opende in september 2011 in nauwe samenwerking met de gemeente en het OCMW van Grimbergen reeds een eerste kinderdagverblijf in Grimbergen. Dit is gehuisvest in Zevensterre 9 te 1852 Beigem. Er is plaats voor 14 kindjes van 0 tot 3 jaar.
De vraag naar kinderopvang blijft heel groot in de regio. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen Landelijke Kinderopvang, gemeente en OCMW van Grimbergen het aanbod aan kinderopvang voor 0 tot 3-jarigen in Grimbergen verruimen.
Op die manier hopen Landelijke Kinderopvang, OCMW en gemeente Grimbergen op middellange termijn een antwoord te kunnen geven op deze groeiende vraag van jonge ouders.
voor meer informatie:
Ellen Verpeet: everpeet@LandelijkeKinderopvang.be

de 10 nieuwe jobs bij Landelijke Kinderopvang

Landelijke Kinderopvang

1. Jobstudenten in de buitenschoolse kinderopvang tijdens de herfst- en kerstvakantie in verschillende locaties in Vlaanderen.
2. Onthaalouders in verschillende regio’s in Vlaanderen.
3. Kinderbegeleid(st)ers in de buitenschoolse kinderopvang in verschillende IBO’s in Vlaanderen.
4. Kinderbegeleid(st)er in kinderdagverblijf Huldenberg (20/40, onbepaalde duur vanaf 15/10/2012), in kinderdagverblijf Beersel (20/40 bepaalde duur)
5. Kinderbegeleid(st)er-in-opleiding (doelgroepmedewerker met voorwaarden SINE & LDE) in Lokale dienst Mechelen (20/40, onbepaalde duur),  in OKiDO Merksem (30/40, onbepaalde duur)
6. Poetshulp in de buitenschoolse kinderopvang Lochristi (onbepaalde duur vanaf 1/9/2012)
7. Vrijwilliger in buitenschoolse kinderopvang Hoegaarden (Outgaarden : onbepaalde duur, 8u/week naschools, niet op woensdag)
8. Verantwoordelijke Helpdesk Tienen, 20u, bepaalde duur
9. Verantwoordelijke Dienst Onthaalouders Balen-Mol, 22u, onbepaalde duur
10. Verantwoordelijke Dienst Onthaalouders St-Katelijne-Waver, 25u, bepaalde duur
Solliciteren kan via www.landelijkekinderopvang.be/vacatures

we zoeken in Erps-Kwerps...

Landelijke Kinderopvang zoekt voor de buitenschoolse kinderopvang Klim-op in Erps-Kwerps een kinderbegeleidster voor 13u/week (geen diplomavereisten).

we zoeken een student in Meerbeek

Ben je student en wil je een centje bijverdienen? BKO Boemerang in Meerbeek (Kortenberg) zoekt een kinderbegeleidster om elke weekavond een uurtje onze kinderen te boeien. 

brief aan de nieuwe gemeentebesturen

Ter gelegenheid van de Dag van de Onthaalouder/kinderbegeleider én de komende gemeenteraadsverkiezingen vraagt Landelijke Kinderopvang aandacht voor alle vormen van kinderopvang: gezinsopvang, groepsopvang voor baby’s en peuters en opvang van schoolgaande kinderen. In veel gemeenten is er een nijpend tekort.
Een kwalitatieve opvang in eigen buurt verhoogt de levenskwaliteit van de plaatselijke gemeenschap. Kleine schooltjes overleven dankzij plaatselijke georganiseerde opvang van baby’s en peuters én schoolgaande kinderen.
Kinderopvang is een belangrijke factor in een goed draaiende economie. Kinderopvang geeft aan de volwassenen van morgen een basis mee in leren samenleven, in de ontwikkeling van de competenties en in openheid voor de diversiteit van mensen.

Onthaalouders en kinderbegeleidsters: kraks in hun vak!
Meer dan 7000 onthaalouders zorgen in Vlaanderen voor een kleinschalige en flexibele gezinsopvang in een huiselijke sfeer. Samen vangen ze dagelijks 37.000 kinderen op! 
Van die 7000 onthaalouders zijn er 2200 aangesloten bij Landelijke kinderopvang. Zij zijn werkzaam in 130 Vlaamse gemeenten.
Daarnaast werken meer dan 750 kinderbegeleiders in de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang Stekelbees.
De inzet die van onthaalouders en kinderbegeleiders verwacht wordt is groot en de taak die zij dagelijks vervullen is veelzijdig: spelen, zorgen, traantjes drogen, gezelligheid maken, eten bereiden, in slaap sussen, poepen proper maken, opruimen, zingen, gek doen, nieuwe dingen uitvinden, op ontdekking gaan met de kinderen, verwonderd zijn, samenwerken met anderen, nadenken over opvoeding, afspraken voorleven en bewaken, de gebruiksaanwijzing van elk kind onderzoeken, werkorganisatie….
Maar vooral zien ze heel graag kinderen en beseffen ze dat elk kind en zijn ouders uniek zijn en maatwerk noodzakelijk is .
Jaarlijks biedt Landelijke Kinderopvang de onthaalouders en kinderbegeleiders opleidingen aan  m.b.t. de ontwikkeling van jonge kinderen en concrete tips i.v.m. verzorging, voeding, EHBO, spelen met kinderen, communicatie met ouders, werkorganisatie, veiligheid enz.
Onze gespecialiseerde medewerkers bieden hen advies en ondersteuning op maat.
Onthaalouders en kinderbegeleiders zijn onmisbaar in de kinderopvang en in onze maatschappij. Zij verdienen onze grootste waardering.
Daarom zetten we hen vandaag in de kijker en roepen we de gemeenten op aandacht te hebben voor kinderopvang en in het bijzonder deze bijzondere groep mannen en vrouwen, want ze zijn een krak in hun vak.


en op een dag vind je...de job van je leven

Als je een job zoekt waar je:
je in kan uitleven.
je hard mag werken,
om na een korte periode al een verschil te zien
je elke dag een nieuwe uitdaging staat te wachten
je steeds weer oplossingen moet zoeken
je nuttig voelt als schakel in onze maatschappij
kan genieten van lachende gezichten om je heen
je al een goed gek mag doen
je vakantie zelf kan inplannen
nooit voor in de file hoeft te staan
veel sociaal contact hebt
je zelf kan ontplooien en steeds weer nieuwe dingen bijleert
je "eigen baas" bent
van thuis-uit kan werken.
kan zorgen voor eigen kroost
een team van collega's steeds klaarstaat met raad en daad!
je "klanten" je elke dag opnieuw dankbaar zijn.
bewust bezig bent met gezond eten en bewegen
waar je zelf ook nog kind mag zijn en kan spelen.
dingen kan plannen wanneer en hoe jij het wil!
met het kostbaarste te wereld mag werken
mag zingen en dansen op de werkvloer
een wandeling maakt op een zonnige dag
voldoenden beweging hebt zodat je 's avonds niet meer naar de fitness moet
na 2.5 jaar een duidelijk resultaat ziet van je werk
creatief kan bezig zijn
kan genieten van de kleine dingen des levens, zoals het gebrabbel van een baby
Word dan een van mijn collega's en word onthaalouder bij Landelijk Kinderopvang!

Ik wens alle collega's een fijne dag van de onthaalouder en nog jaren plezier in hun job!

Met dank aan onthaalouder Greetje Lambrechts

woensdag 10 oktober 2012

woordenloze woensdag

foto: de kleine Zebra

de plannen van Stekelbees St-Lievens-Houtem


Stekelbees Sint-Lievens-Houtem maakt ook plannen voor de week van het IBO in het kader van de humor
Ze maken een komische strip-muur samen met de kinderen. Op woensdagnamiddag worden op groot scherm grappige filmpjes afgespeeld van vroeger en nu (oa met Urbanus...)
De grotere kinderen maken zelf een filmpje zoals 'tragger hippy' met opdrachten om mensen beet te nemen...


dinsdag 9 oktober 2012

Stekelbees zoekt kinderbegeleider in Erps-Kwerps

    Buitenschoolse Kinderopvang Klim-op in Erps-Kwerps is op zoek naar een kinderbegeleidster voor 13u/week (geen diplomavereisten).
    Solliciteren kan online via www.landelijkekinderopvang.be/vacatures

Stekelbees Zandhoven opent kabouterhuisje

Landelijke Kinderopvang opende samen met het gemeentebestuur van Zandhoven een nieuw 'kabouterhuisje' in Stekelbees.
Het oude 'Huizeke van Anneke', zoals het in de volksmond bekend staat, werd omgetoverd in een schattig grijs kabouterhuisje.

Stekelbees startte precies tien jaar geleden met buitenschoolse kinderopvang in de oude Chirolokalen tussen de Beggard en Schriekweg.
Kinderen tussen de tweeënhalf en de twaalf jaar kunnen er terecht voor schooltijd vanaf 7u en na school tot 18.30u. Op schoolvrije dagen en tijdens de vakantie is Stekelbees doorlopend open. Er is plaats voor 75 kinderen die opgevangen worden door twaalf kinderbegeleidsters. Op jaarbasis maken 466 kinderen gebruik van IBO Stekelbees.
Tijdens de opendeurdag werd niet alleen de tiende verjaardag gevierd, vooral de opening van het door de gemeente vernieuwde sanitair en - nog belangrijker - het schattige kleuterhuisje stonden centraal.
Toen de gemeente enkele jaren geleden het 'huisje en tuintje van Anneke' kocht om meer plek te creeren voor Stekelbees, bleek het kostenplaatje voor de verbouwing bijzonder groot.
Het huisje van Anneke is enorm mooi geworden. Met het kastanjehouten hekwerk, de schapenpoort, veilige waterput en de wilde veldbloemenweide en moestuin lijkt het op een kruising van een huis uit Bokrijk en eentje van de Efteling. De rode baksteen werd sfeervol gekaleid.
Het huisje dient als rustpunt voor de kinderen die de drukte in het andere gebouw even willen ontvluchten.
Er is ook een fijne speel- en eetruimte voor de kleinste kleuters.Naast een ballenbad en tafeltjes en stoeltjes is er ook een keukentje en badkamertje. De kinderbegeleidsters werken met de kinderen in de biotuin en koken samen soep van de zelfgekweekte pompoenen, courgetten, bonen en uien.De gemeente heeft het huisje in eigen beheer verbouwd."Ze hebben hier keien van schrijnwerkers en schilders onder het gemeentepersoneel", vindt Niek De Jonghe van Landelijke Kinderopvang.
 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...