maandag 9 juli 2012

27 bedrijven kiezen voor Stekelbees vzw


Stekelbees organiseert in de zomervakantie opvang voor kinderen van werknemers van 27 bedrijven verspreid over Vlaanderen. Dat zijn er 4 meer dan vorig jaar.
De opvang gebeurt op 17 verschillende locaties.
Stekelbees werkt op vraag van de bedrijven een kant- en- klaar aanbod uit waarbij de bedrijven mee bepalen hoe ze de opvang georganiseerd willen zien maar, waarbij zij geen zorgen hebben over de praktische uitwerking.
Dit betekent dat Stekelbees vzw zowel het traject van voorbereiding (zoeken en inrichting van de locatie, organisatie van de inschrijvingen, rekrutering en opleiding vakantiewerkers, ..), organisatie van de opvang (speelprogramma’s, begeleiding vakantiewerkers, betaling vakantiewerkers, afrekening met ouders…) als de nazorg (afrekeningen, opruim…) voor haar rekening neemt.
De bedrijven kiezen vooral deze vorm van opvang omdat Stekelbees dit volledig pakket op zich neemt en dit doet met de professionele kennis en kunde van Landelijke Kinderopvang, de grootste opvangdienst van Vlaanderen.
Alle kinderbegeleiders die ingeschakeld worden bij Stekelbees vzw voor vakantieopvang, zijn jobstudenten. Deze jobstudenten worden o.a. gerekruteerd via de aangesloten bedrijven.  Aldus bieden deze bedrijven onrechtstreeks extra vakantiejobs aan de grotere kinderen van hun personeel.
Deze jongeren volgen een opleiding georganiseerd door Stekelbees.
Zij worden permanent begeleid door een team hoofdmonitoren en kunnen zo nodig  terug vallen op de expertise van Landelijke Kinderopvang.
Ook de werknemers van de  bedrijven evalueren deze opvang zeer positief: zij ervaren het als ‘kwalitatief’ goede opvang en waarderen vooral de kleinschaligheid..
Het feit dat ze tijdens de vakantie hun kinderen kort voor het werk en kort bij het werk, met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan de opvang maakt het voor hen gemakkelijk. Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...