woensdag 14 september 2011

Landelijke Kinderopvang en Jeugddienst werken samen in Tienen

Voortaan werken de diensten Landelijke Kinderopvang en Jeugd van de stad Tienen samen. Een proefproject dat in de vakantie liep, kreeg een gunstige beoordeling.
Landelijke Kinderopavng nam in de vakantie de activiteiten 'Grabbelton' van de Jeugddienst al over. Met succes. De overdracht kreeg goedkeuring van het stadsbestuur, zegt schepen van Jeugd Wim Bergé (CD&V). De opvang heet nu 'Stekelbees' en wijkt, samen met de Jeugddienst, tegen het einde van dit jaar uit naar het vrijetijdscentrum Arena aan het Sint-Jorisplein aan de Kazerne. Dat biedt een pak speelmogelijkheden. Het speelterrein aan het Martelarenplein is vlakbij.'
In de voorbije vakantie kwamen dagelijks minstens vijftig kinderen naar de activiteiten. Drie personeelsleden van de Jeugddienst zijn beroepshalve overgeheveld naar Landelijke Kinderopvang en krijgen van die instantie ook hun loon. Kind en Gezin legt de normen op voor opvang. 'Die is niet voor- of naschools, maar wel tijdens vakanties, woensdagnamiddagen en vrije dagen in het schooljaar', legt regiomanager Marjoes Smeets uit. Een gevolg van de samenwerking is wel dat de prijs voor opvang lichtjes naar omhoog ging, comform de opgelegde normen. Opvang kost per kind per halve dag 5euro, maar er bestaan sociale correcties voor ouders met een laag inkomen. De opvang is er nu overigens ook voor kinderen vanaf 2,5jaar. Vroeger was de minimumleeftijd nog drie jaar. De maximumleeftijd is twaalf jaar.
www.landelijkekinderopvang.be
info 070-24.60.41

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...