dinsdag 29 juni 2010

De KRAK van MOL

We vonden het een leuk idee dat een krant onlangs een van onze onthaalouders in de kijker stelde door haar de 'Krak van Damme' te noemen.
Bij Landelijke Kinderopvang werken er veel kraks, onthaalouders met een eigen moestuintje, onthaalouders die vertellen uit zelfgemaakte boekjes, onthaalouders die elke dag zingen of graag buitenspelen met de kinderen, kinderbegeleidsters die op een heel orginele manier een woensdagnamiddag kunnen invullen, kinderbegeleidsters die heel goed aanvoelen waarom een kleuter zo stil is vandaag, kinderbegeleidsters die heel veel plezier brengen in de opvang...
Op onze blog willen we regelmatig hun verhaal laten horen...

Anne Marie bijt de spits af:

Samen met mijn man Bart woon ik in Mol – Achterbos. Zelf ben ik de oudste dochter uit een gezin van 5 kinderen. Bart is dan weer de jongste uit een gezin van 5 kinderen. Een groot gezin was dan ook een van onze dromen. Na een onderzoek in een fertiliteitskliniek bleek ik endometriose te hebben, met als gevolg dat wij geen kinderen kunnen krijgen. Na mijn middelbare studies economische wetenschappen, behaalde ik een diploma boekhouden A1. Maar ergens zat ik met een onvervuld verlangen om iets te doen voor mensen, een sociale job, het liefste met kinderen of ouderen. Daarom stapte ik naar de VDAB met de vraag om een opleiding in deze sector te kunnen volgen. Een opleiding als kinderverzorgster bleek echter uitgesloten, omwille van het A1 diploma dat ik reeds bezat. Daarom volgde ik een opleiding polyvalent verzorgende, waarin een module ontwikkelingspsychologie en een module verzorging van baby’s en peuters aan bod kwam.Op het einde van deze opleiding kreeg ik telefoon van Landelijke Kinderopvang. Daar had ik namelijk geïnformeerd omdat ik graag wilde samenwerken met een andere, ervaren onthaalouder. En plots voor ik het wist, was ik geïnstalleerd als onthaalouder. We kregen instant een gezin van 4 peuters en er volgde al vlug een 5de baby. Zowel mijn man als ik waren al vlug gewoon aan die gezellige drukte. Ondertussen ben ik, van 2006, dus 4 jaar en 6 maanden onthaalouder. Elke dag geniet ik meer en meer van mijn job. Zien hoe baby’s zich ontwikkelen naar zelfbewuste en zelfstandige peuters, is iets dat telkens opnieuw zorgt voor momenten van verwondering. Alle kinderen verdienen het allerbeste en daarom koos ik ook voor een opvang, waarin plaats is voor diversiteit en inclusie. Als geboren boekenwurm lees ik heel wat en ook het internet biedt een bron van informatie. Mijn boekenkast bevat dus ook een breed gamma aan boeken voor mezelf en de baby’s en peuters.
In de toekomst zou ik graag een opleiding volgen als opvoedster kinderopvang. Maar het is nog even wachten op gepaste opleidingen voor de kinderopvang. Hiervoor lees ik geregeld de websites van K & G, VBJK en Landelijke Kinderopvang, zodat ik goed op de hoogte blijf van alle ontwikkelingen rond het kaderdecreet kinderopvang en ook het werknemerstatuut voor onthaalouders. Want ik beschouw mijn werk als een echte professionele job, een job die ik heel graag doe, en die ik ook nog lang wil blijven doen. In onze voortdurend veranderende maatschappij heb je geen job én ook geen diploma meer voor je leven. Je hoort dan ook meer en meer over levenslang leren, verworven competenties en ervaringstrajecten. Ook ik wil zoveel mogelijk mijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Helaas bleek het tot voor kort heel moeilijk op een opleiding te vinden, die combineerbaar was met een job als onthaalouder. Mijn opvang is immers 5 dagen van de week open, van half 8 tot half 6, ook tijdens schoolvakanties. En ook wij hebben nog heel wat werk in functie van de opvang, buiten de openingsuren ervan.

Op een dag las ik over de onthaalouderacademie op de website van VBJK. De modules van deze opleiding maken deel uit van de opleiding kinderzorg/ begeleider in de kinderopvang. Ze biedt dan ook mogelijkheden om, mits extra modules en een diploma, aan de slag te kunnen in bv. een kindercréche of naschoolse opvang. Ook gaan werken in de gehandicaptensector met baby’s en peuters kan een mogelijkheid worden. De manier waarop de opleiding werd georganiseerd, namelijk een combinatie van contactmomenten en e-learning, was voor mij heel aangenaam. Tijdens de contactmomenten kreeg je feed - back van je collega’s over de gemaakte opdrachten. Die kreeg je ook van de lesgeefster bij het inleveren van de taken via smartschool. Met doet wat men kan om er voor te zorgen dat de opleiding haalbaar is. Zo zal men bij de volgende module zorgen voor een betere spreiding van de contactmomenten en opdrachten. Wel gaat het om volwassenenonderwijs en verwacht men dan ook een ernstige inzet van de studenten.

Intussen heb ik op 24 juni mijn attest gekregen van de eerste module
“ spelen met het jonge kind” Ook kijk ik, samen met mijn medestudenten, al uit naar september voor het volgen van de tweede module. Persoonlijk raad ik iedereen aan om eens kennis te gaan maken met de onthaalouderacademie. Naast kansen om te groeien in je job, door een betere kijk op je competenties, is het altijd fijn om nieuwe collega’s te leren en kennen en eens uit je huis te komen.Anne Marie Couwberghs
onthaalouder MOL


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...