zondag 4 december 2011

focusdag Kind en Preventie 5 december


Maandag 5 DECEMBER worden in de zalen van ZOO te Antwerpen alle vrijwilligers, alle burgemeesters en schepen en OCMW voorzitters en provinciale deputés uitgenodigd om geïnformeerd te worden over de opstart en ontwikkeling Huizen van het Kind door Minister Jo Vandeurzen.
Wie doet Kind en Preventie?
Kind en Preventie vzw is een professionele partner in de preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning. Zij zijn via de consultatiebureaus werkzaam in 230 gemeenten verspreid over Vlaanderen en Brussel. Daarnaast hebben we nog een aanbod van 4 prenatale steunpunten en 5 Inloopteams die vnl. in stedelijke context gesitueerd zijn en zich richten naar kwetsbare gezinnen. Door jonge kinderen vanaf de geboorte preventief, sociaal-medisch te begeleiden, geven wij hen optimale startkansen voor een goed individueel en maatschappelijk functioneren. Hierbij opteren wij voor een integrale benadering van de preventieve zorg, met aandacht voor alle aspecten van kinderen en hun gezin. Kind en Preventie werd opgericht door KAV, KVLV, markant en CM.
In samenwerking met Kind en Gezin nemen we volgende kernopdrachten op:
1. de organisatie van medische en psychosociale consulten met oa het toedienen en opvolgen van vaccinaties
2. de uitbouw van opvoedingsondersteuning voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen 
3. de begeleiding van meer dan 4000 vrijwilligers, werkzaam in onze consultatiebureaus 
4. het inschakelen en begeleiden van artsen en andere professionele medewerkers 
5. huisvesting, infrastructuur en logistieke ondersteuning van de consultatiebureaus, prenatale steunpunten en inloopteams 
6. uitstippelen van een kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en financieel beleid 
7. netwerken met partners in medische preventie, de sociaal-culturele sector en
opvoedingsondersteuning.
Kind en Preventie ontwikkelt haar activiteiten in samenwerking met partners zijnde KAV, KVLV, markant en de Christelijke Mutualiteit. De werking is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.


Op 5 december wordt Landelijke Kinderopvang ook met een stand vertegenwoordigd op de Focusdag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...