woensdag 9 november 2011

Studiedag 'Kindermishandeling, een actie waard'


Aandacht verscherpen
In Vlaams-Brabant worden jaarlijks meer dan 1.000 meldingen van kindermishandeling geregistreerd bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Bovendien ontsnappen nog heel wat zorgwekkende situaties van kindermishandeling aan de aandacht van hulpverleners.
Een situatie melden of bespreekbaar stellen is nog steeds geen evident gegeven. Daarom is het belangrijk voor nul- en eerstelijnsmedewerkers om zich te bekwamen in het herkennen en omgaan met signalen van kindermishandelingbewust te zijn van de mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid.
Zo kunnen situaties van (vermoedelijke) kindermishandeling sneller gedetecteerd en aangepakt worden.
Studiedag
De studiedag in Leuven en Asse is gericht op
- het vergroten van de alertheid voor signalen bij baby's en kinderen (tot ongeveer 12 jaar)
- de algemene aspecten van kindermishandeling
- een doeltreffende aanpak bij (een vermoeden van) kindermishandeling.
Programma
Wat is kindermishandeling?
Hoe herkennen we signalen van kindermishandeling?
Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?
Welke risicofactoren zijn er bij ouders en kind?
Wat is een vertrouwenscentrum kindermishandeling?
Doelgroep
- medewerkers en leidinggevenden van kinderdagverblijven
- onthaalouders
- kraamzorg
- vroedvrouwen
- diensten gezins-en thuishulp
- voor- en naschoolse opvang
INSCHRIJVEN kan tot 16 nov!
meer info lees je hier
Folder: uitnodiging vormingspakket 'kindermishandeling, een actie waard"


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...