woensdag 17 augustus 2011

Stekelbees vzw, vakantieopvang op maat

Stekelbees organiseert in de zomervakantie opvang voor kinderen van werknemers van 24 bedrijven verspreid over Vlaanderen.
Stekelbees werkt op vraag van de bedrijven een kant- en klaar aanbod uit waarbij de bedrijven mee bepalen hoe ze de opvang georganiseerd willen zien maar, waarbij zij geen zorgen hebben over de praktische uitwerking.
Dit betekent dat Stekelbees vzw zowel het traject van voorbereiding (zoeken en inrichting van de locatie, organisatie van de inschrijvingen, rekrutering en opleiding vakantiewerkers, ..), organisatie van de opvang (speelprogramma’s, begeleiding vakantiewerkers, betaling vakantiewerkers, afrekening met ouders…) als de nazorg (afrekeningen, opruim…) voor haar rekening neemt.
De bedrijven kiezen vooral deze vorm van opvang omdat Stekelbees dit volledig pakket op zich neemt en dit doet met de professionele kennis en kunde van Landelijke Kinderopvang.


Alle kinderbegeleiders die ingeschakeld worden bij Stekelbees vzw voor vakantieopvang, zijn jobstudenten. Deze jobstudenten worden o.a. gerekruteerd via de aangesloten bedrijven.  Aldus bieden deze bedrijven onrechtstreeks extra vakantiejobs aan de grotere kinderen van hun personeel.
Deze jongeren volgen een intensieve opleiding georganiseerd door Stekelbees.
Zij worden permanent begeleid door een team hoofdmonitoren en kunnen zo nodig terugvallen op de expertise van Landelijke Kinderopvang.
Ook de werknemers van de  bedrijven evalueren deze opvang zeer positief: zij ervaren het als ‘kwalitatief’ goede opvang en waarderen vooral de kleinschaligheid.. 
Het feit dat ze tijdens de vakantie hun kinderen kort voor het werk en kort bij het werk, met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan de opvang maakt het voor hen gemakkelijk.  


Van 130 naar 1770 kinderen in tien jaar tijd
Reeds 10  jaar is Stekelbees vzw actief op de markt van kinderopvang voor bedrijven. Tijdens de zomervakantie worden er dit jaar weer, naar alle verwachtingen, meer dan 1600 schoolgaande kinderen tot 16 jaar opgevangen op een aangepaste locatie in de buurt van het bedrijf. 
Vakantieopvang is meer nog dan de opvang van kinderen tijdens het jaar, voor vele werkende ouders  een probleem. Bedrijfsleiders zien dat probleem!
Daarom besliste Landelijke Kinderopvang tien jaar geleden om samen met bedrijven een oplossing te zoeken en te bieden.
Rekening houdend met de strenge reglementering werd een concept van kleinschalige opvang dicht bij de werkplek uitgewerkt. 
KBC was de eerste klant van Stekelbees. 
Het eerste jaar werden er 130 kindjes opgevangen op twee locaties m.n. in Antwerpen en in Leuven.
Nu tien jaar later organiseren we opvang voor  24 bedrijven waaronder ook enkele die optreden als Groep (bv. Groep KVLV telt 8 bedrijven maar in onze statistieken staan ze als één bedrijf vermeld).  
Ook KBC is nog altijd trouw klant van ons.
Vorig jaar vingen we in totaal 1774 kindjes op.  Dit jaar zal dit cijfer ongeveer status quo blijven. De opvang gebeurt vandaag op 16 locaties.


Een aangepast beleid
De opvang georganiseerd in het kader van de strenge reglementering van de kinderopvang is duur.  In ieder geval duurder dan opvang georganiseerd door het jeugdwerk (bv. op speelpleinen).  
Dat bedrijven een belangrijke financiële input leveren is niet altijd  bekend. 
Ouders betalen dit jaar gemiddeld 13,40 euro/kind (korting bij meerdere kinderen samen aanwezig). Het is de werkgever die deze prijs bepaalt.
Bedrijven betalen bovenop nog een belangrijke bijdrage.
De huidige wetgeving die tot doel heeft bedrijven te motiveren om het kinderopvangprobleem mee aan te pakken, voorziet nog altijd geen oplossing. 
Net als de organisatie van collectief vervoer van personeel, kan de organisatie van kwalitatieve kinderopvang beschouwd worden als een collectieve voorziening waar de gemeenschap blijvend voordeel aan heeft. Immers, wanneer arbeid en gezin beter op elkaar afgestemd zijn, kunnen werknemers in dienst blijven wanneer er kinderen komen en kunnen werklozen met kinderen gemakkelijker aan de slag. 
Vanuit Stekelbees zijn we reeds jaren vragende partij dat de inspanningen die geleverd worden door bedrijven gehonoreerd zouden worden o.a. via de fiscaliteit. We proberen ook nog altijd het beleid hiervan te overtuigen.


Voor meer informatie over vakantie-opvang:
spittevils@LandelijkeKinderopvang.be
016 24 49 96
Lhaagdorens@LandelijkeKinderopvang.be
016 24 49 77

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...