vrijdag 17 december 2010

schadelijke stoffen in vloerpuzzels

De verkoop van vloerpuzzels is voortaan in ons land verboden. 
Minister Paul Magnette, bevoegd voor de bescherming van de consument, heeft vorige vrijdag bevolen dat de puzzels uit de winkels moeten worden gehaald, nu is gebleken dat er schadelijke stoffen in zitten.
 
Test-Aankoop waarschuwde al in 2009
Eind 2009 onderwierp Test-Aankoop de vloerpuzzels voor kinderen al aan een grondig onderzoek. Uit de resultaten bleek dat er formamide, een stof die schadelijk is voor de voortplanting, in de puzzels zat, naast andere gevaarlijke stoffen. Ze maakten die resultaten rechtstreeks over aan de minister, die zijn eigen diensten de opdracht gaf om een dertigtal van deze producten opnieuw te analyseren. De resultaten van dit onderzoek stemden perfect overeen met die van Test-Aankoop.

 
Van de markt gehaald
De verkoop van deze giftige vloerpuzzels is sinds vrijdag dus verboden. Met dit verbod loopt ons land vooruit op de Europese regelgeving, die het gebruik van formamide en andere schadelijke stoffen vanaf 19 juli 2013 zou verbieden in speelgoed. Formamide wordt aanzien als schadelijk voor de foetus en voor de voortplanting. 
Minister Magnette heeft zijn verantwoordelijkheid dus genomen met betrekking tot deze producten ter bescherming van de kinderen, die het meest kwetsbaar zijn voor gevaarlijke chemische stoffen. Voortaan moet elke fabrikant die een vloerpuzzel op de Belgische markt wil brengen in een technisch dossier aantonen dat er geen schadelijke stoffen in zitten. 
De minister heeft ook aan zijn administratie gevraagd om te blijven controleren bij de distributeurs. En niet alleen zullen de vloerpuzzels uit de rekken worden gehaald, de verantwoordelijke fabrikanten zullen ook administratieve boetes tot € 20 000 krijgen opgelegd.
 
nieuwe puzzels
Formamide verdampt, net als andere vervliegende organische bestanddelen, mettertijd en verdwijnt na een tijd helemaal. Het heeft dus geen zin om puzzels die je al jaren hebt liggen nu in de vuilnisbak te kieperen. Het zijn de nieuwe, recent verpakte, puzzels die, gedurende enkele weken en hoe langer hoe minder, deze schadelijke stoffen kunnen uitademen. Je moet er alleszins wel op toezien dat een kind niet in de puzzel bijt, anders zou het de schadelijke stoffen wel eens kunnen inslikken.
Enkel vloerpuzzels in mousse (EVA) hebben af te rekenen met dit risico, dus niet de stoffen of kartonnen tapijten, die heeft Test Aankoop niet getest.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...