vrijdag 3 december 2010

vorming over preventief handelen

De laatste jaren zijn de vereisten voor de veiligheid steeds complexer geworden. Inzichten veranderen, en dat maakt ook dat richtlijnen zoals bijvoorbeeld voor medicatie vernieuwen.
In Landelijke Kinderopvang willen we al onze medewerkers de kans geven om de eigen deskundigheid over alle aspecten van de veiligheid te vergroten. Daarom zullen we ook in 2011 systematisch in het een aanbod van vormingen in verband met ‘preventief handelen’ voorzien.
We voorzien in een cyclus van 3 jaren:
1.
 Levensreddend handelen bij baby’s en peuters. Voor wie buitenschoolse kinderopvang doet: ook levensreddend handelen bij kinderen van 3 tot 12 jaar. De regelgeving vraagt dat je het attest om de drie jaar vernieuwt.   Deze vorming wordt in alle regio's gepland. Indien je in 2011 je attest moet vernieuwen, kan je je hierbij aansluiten (jaar 1). Indien je deze vorming elders, bijvoorbeeld via je gemeente volgt, bezorg je ook tijdig een copie van je attest aan je verantwoordelijke.
2. Daarnaast voorzien we in een vorming rond 
EHBOmedicatiebeleid en 'een veilige houding'. Deze vorming volg je in een jaar waarop je je attest niet moet vernieuwen, maar het is best als je om de drie jaar deze vorming volgt (jaar 2).
3. De derde vorming die je met een tussenperiode van 3 jaar kan volgen gaat over de
crisisprocedure en preventie van wiegendood. Ook dit volg je in een jaar waarop je niet de vorming 'levensreddend handelen' moet volgen (jaar 3).

De concrete planning en uitnodigingen volgen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...