vrijdag 29 juli 2011

Inclusieve opvang, een hart voor élk kind!

Landelijke Kinderopvang heeft sinds het najaar 2010, 21 structurele plaatsen voor kindjes met specifieke zorgbehoeften. Dat wil zeggen dat de organisatie zich organiseert om die 21 plaatsen steeds ingevuld te hebben. Die 21 plaatsen zijn verdeeld over verschillende diensten. Ook worden er bij de diensten vaak individuele dossiers specifieke zorgbehoeften opgestart. Zowel bij structurele plaatsen als bij de individuele dossiers heb je als onthaalouder recht op een bijkomende vergoeding voor de extra zorgen die je biedt aan kindjes met een specifieke zorgbehoefte.
Sofie De Bie werd aangesteld binnen Landelijke Kinderopvang om binnen de organisatie hiervoor ondersteuning te bieden aan de verantwoordelijken. 


OPROEP:
Sta je open voor inclusieve opvang (kindjes opvangen die extra zorgen nodig hebben), heb je al zo’n kindjes opgevangen en heb je hierover een mooi verhaal? Stuur je antwoord door aan sdebie@landelijkekinderopvang.be of geef je antwoord door aan je verantwoordelijke kinderopvang. 


foto Karl Van Iseghem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...