dinsdag 15 februari 2011

aandacht voor buitenspel in de buitenschoolse kinderopvang

Het centrale thema van de Week van het IBO voor het jaar 2010 heette BUITEN-SPEL.
Voor het 10e jaar op rij was dit een initiatief van het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang. Aan deze feesteditie werd ook een studiedag gekoppeld.

Doel van deze studiedag was en is het sensibiliseren van de sector over het belang van buitenspelen voor kinderen en de prominente rol die de buitenschoolse opvang hierin speelt. We willen o.m. wijzen op het recht op buitenspelen en de maatschappelijke evoluties die ervoor zorgen dat het buitenspelen alsmaar afneemt.

We nodigden Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris, uit om een licht te werpen op deze maatschappelijke evoluties. Zijn toelichting met enkele sprekende voorbeelden verrijkte onze visie en bevestigde wat niet enkel in de samenleving maar ook in onze buitenschoolse kinderopvang heerst aan ideeën over spelende kinderen en veiligheid.

De analyse van ‘het kind in gevaar’ vertelt ons dat we in de meest uiteenlopende omstandigheden kinderen willen beschermen tegen allerlei gevaren en daarom kost wat kost een risicoloze omgeving willen creëren. Om ongevallen te voorkomen trachten we elk risico te beheersen.
Ook in de kinderopvang herkennen we deze evolutie, waarbij de overheid, vaak naar aanleiding van enkele zeer spijtige voorvallen, algemene maatregelen neemt om zoveel mogelijk risico’s te vermijden.
Het gevolg is dat kinderen opgroeien in een niet-natuurlijke omgeving waar een schijnveiligheid gecreëerd wordt. In een risicoloze omgeving leren kinderen ook niet omgaan met risico’s. Ze kunnen de wereld, zoals die is, niet zelf ontdekken. Ze kunnen niet ten volle al doende leren.
En ondanks het feit dat we een kunstmatige veilige wereld creëren, blijft het onveiligheidsgevoel aanwezig.

Op de studiedag BUITEN-SPEL klonk een zeer duidelijk signaal : de aanwezige medewerkers in de buitenschoolse opvang zijn wel degelijk gemotiveerd om het buitenspelen te stimuleren en worden geïnspireerd vanuit verwante sectoren, maar stellen anderzijds vast dat hun bewegingsruimte – figuurlijk dan - zeer beperkt is omwille van de vele strenge aanbevelingen en richtlijnen van de overheid en meer bepaald de opmerkingen vanuit IVA Inspectie.

In de buitenschoolse opvang is er heel wat inspiratie, motivatie en inzet aanwezig om een uitdagende buitenruimte te creëren, om buitenspelen mogelijk te maken, de kinderen warm te maken en samen met kinderen de wereld te ontdekken. Het uitgangspunt is het sterke kind, het kind als onderzoeker.

In dit proces is er ook voor de Vlaamse overheid een belangrijke rol weggelegd.
Het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang wil graag met de overheid en Kind & Gezin overleggen op welke manier meer kansen voor buitenspel kunnen gecreëerd worden en  belemmeringen weggewerkt.

De volgende koepelorganisaties van het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang onderschrijven samen met Landelijke Kinderopvang vzw deze vraag : 3Wplus- Dienst Welzijn Provincie Antwerpen- IGO Leuven DIV- KAV- KIKO- KOMMA vzw-
PCBO- VCOK- VGC- Vlaams Welzijnsverbond- VVSG

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...