woensdag 26 januari 2011

positief opvoeden werkt!

Triple P staat voor Positive Parenting Program. Het is een laagdrempelig en alomvattend programma voor opvoedingsondersteuning dat in Australië ontwikkeld werd. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) beveelt het programma aan. De principes van Triple P zijn universeel en werken over culturen heen. 
Doel is om emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen of te verminderen door competent ouderschap te bevorderen. Ouders leren de dagelijkse communicatie in het gezin gebruiken om hun kinderen te ondersteunen, probleemoplossende en sociale vaardigheden bij te brengen. 
De vaardigheden in een gezin worden sterker, de sfeer meer ontspannen. Daardoor kunnen ouders van hun kinderen genieten; de kinderen zelf worden rustiger en krijgen meer zelfvertrouwen.
Basisprincipes
Het Triple P-programma is gestart in de provincie Antwerpen en richt zich op ouders met kinderen tot twaalf jaar en laat hen kennismaken met de vijf basisprincipes voor positief opvoeden. 
Kinderen een veilige en boeiende omgeving bieden 

Om zich te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen veiligheid en bescherming nodig, afgestemd op hun leeftijd. In een veilige omgeving kunnen kinderen ongestoord spelen en hoeven ouders minder te verbieden. Als kinderen boeiende en stimulerende activiteiten hebben, vertonen ze minder ongewenst gedrag. 
Een positieve leeromgeving creëren  

Complimenten en aanmoedigingen versterken de band tussen ouders en kinderen. Positieve steun stimuleert kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun sociaal leven nodig hebben en moeilijkheden te overwinnen. Dit bevordert de veerkracht en zelfredzaamheid van kinderen. 
Assertieve discipline hanteren 

Een duidelijke en voorspelbare omgeving is goed voor de ontwikkeling van kinderen. 
Assertieve discipline betekent dat ouders duidelijke regels stellen, heldere instructies geven en doortastend reageren wanneer kinderen ongewenst gedrag vertonen. 
Realistische verwachtingen hebben 
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Belangrijk is dat de verwachtingen van ouders overeenkomen met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Ideale kinderen bestaan niet. Wanneer ouders te veel van hun kind verwachten of willen dat alles perfect gaat, kunnen er problemen ontstaan. 
Goed voor jezelf als ouder zorgen 

Ook ouders zijn niet perfect. Opvoeden leer je met vallen en opstaan. Ouders moeten goed voor zichzelf zorgen en momenten van rust en ontspanning inbouwen. Dan lukt het beter om geduldig, consequent en beschikbaar te zijn voor de kinderen.   
Opvoedingsstrategieën
Kennis over opvoeding wordt in een begrijpelijke taal en in praktische richtlijnen vertaald. Triple P helpt ouders te begrijpen hoe hun gezin functioneert en stimuleert ze om, vertrekkende van hun vaardigheden, nieuwe strategieën in te zetten. 
De vijf basisprincipes zijn uitgewerkt in zeventien opvoedingsvaardigheden of strategieën, onderverdeeld in vier clusters: 
ontwikkelen van positieve relaties: tijd en aandacht aan kinderen geven, met kinderen praten, affectie tonen, gewenst 
gedrag stimuleren: beschrijvend prijzen, aandacht geven, boeiende activiteiten aanbieden
nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren: het goede voorbeeld tonen, spontane leermomenten gebruiken, Vraag-Zeg-Doe gebruiken, gedragskaarten…ongewenst gedrag aanpakken: basisregels vastleggen, geleide discussie bij overtreding van een regel, gepland negeren van kleine gedragsproblemen, duidelijke en rustige instructies geven, de logische consequentie, quiet time of time out gebruiken bij ongewenst of wangedrag.  
Zelfs bij specifiek gedrag zijn de principes en strategieën meestal te gebruiken. Resultaten zijn vrij snel zichtbaar. Triple P dringt complexe problemen terug tot problemen die voorkomen in het leven van bijna alle ouders zoals slaapproblemen, slecht eten, pesten, woedeaanvallen, gaan winkelen, huiswerk maken… Het programma helpt kinderen tijdens hun ontwikkeling een aantal mijlpalen te nemen. Eten zonder hulp, zindelijk worden, naar school gaan, vriendschap sluiten, leren huiswerk maken, omgaan met emoties en druk van leeftijdsgenoten… Kleine veranderingen door de ouders zorgen voor grote verschillen in het gedrag van hun kinderen. Positief opvoeden geeft een nieuw elan aan de relatie tussen de gezinsleden, aan het zelfvertrouwen en welbevinden van ouders en kinderen. 
Voor de professional is er ook de Triple P e-nieuwsbrief
Boordevol informatie uit eerste hand. Je leest er boekrecensies en je krijgt praktische opvoedtips. Van nabij volg je diverse opvoedingsinitiatieven. Achteraan vind je steeds een actueel overzicht van de lezingen en groepsprogramma’s voor ouders.
Inschrijven voor de gratis nieuwsbrief doe je via www.provant.be/triplep
Link naar Triple P magazine met allerlei tips en informatie rond positief opvoeden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...